Green Pitches

Onder de noemer Green Pitches geeft Energy Valley Topclub start ups die betrekking hebben op energietransitie en duurzaamheid de gelegenheid om in contact te komen met haar netwerk. Daartoe zal er in de skybox van Energy Valley Topclub, voorafgaand aan een wedstrijd van FC Groningen, een sessie worden gehouden waarin de start ups kunnen pitchen. Na de pitch is er gelegenheid voor het beantwoorden van vragen, terwijl er na afloop van de sessie de mogelijkheid bestaat om verder in gesprek te gaan met partners en leden van de Energy Valley Topclub.

De Green Pitches zijn gepland op 25 februari en zijn respectievelijk van van 1700-1800 uur. Aanmelden voor deelname aan deze sessie kan door een mail te sturen naar info@evtc.nl onder vermelding van de naam van de start up, aangevuld met een korte omschrijving, en de datum waarop men wil deelnemen. Voor de start ups zijn er geen kosten aan verbonden.