Enexis Huis Limburg opent haar deuren in Maastricht

André Kuipers gastspreker tijdens opening van inspiratiehuis

Het Enexis Huis Limburg is vandaag officieel geopend. Dit volledig duurzaam verbouwde inspiratiehuis wil consumenten informeren en interesseren om actief aan de slag te gaan met de verduurzaming van de (eigen) woning. Het Enexis Huis Limburg is tot stand gekomen door Enexis Groep met steun van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Peter Vermaat (CEO Enexis Groep) en Daan Prevoo (Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen provincie Limburg) verzorgden de officiële opening. Speciaal voor deze opening gaf André Kuipers zijn visie op mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, ontbossing, erosie en de gevolgen van verstedelijking. Het Enexis Huis Limburg is vanaf 28 juni gratis toegankelijk voor bezoekers.

Het verduurzamen van je huis is voor steeds meer mensen een wens, maar vaak is het onduidelijk hoe of waar te beginnen. Bovendien heeft iedereen zijn eigen redenen waarom hij of zij wil verduurzamen; of je je huis nu wilt verduurzamen om kosten te besparen, je wooncomfort te verhogen en/of wilt bijdragen aan een beter klimaat. Het Enexis Huis Limburg is de schakel tussen deze duurzame ‘droom’ en daad. Bezoekers worden in het huis door een persoonlijke gids letterlijk meegenomen langs het verleden naar de toekomst van onze energie. Het Enexis Huis geeft objectieve informatie: bezoekers aan het Enexis Huis Limburg krijgen een persoonlijk bespaarplan voor hun eigen woning, afgestemd op wat zij willen bereiken, zodat de bezoeker thuis gericht aan de slag kan.

Meer informatie: www.enexishuis.nl/limburg

Stargo Basketball Camp populair

De initiatiefnemers van STARGO

De initiatiefnemers van STARGO

Het STARGO Basketball Camp dat op initiatief van Donar spelers Arvin Slagter, Stefan Mladenovic en Drago Pasalic wordt georganiseerd, blijkt zeer populair. Het aantal inschrijvingen ontwikkelt zich boven verwachting en de grens van het maximum aantal van 120 deelnemers komt daarmee in zicht.

Het kamp is bedoeld om (talentvolle) basketballers kennis te laten maken met professioneel basketbal. De training en coaching gebeurt onder andere door de initiatiefnemers van het kamp, maar ook door andere basketballers. Fantastisch natuurlijk, want wat is er nu mooier voor de jeugd dan het basketbal van hun idolen te leren die zelf net weer landskampioen zijn geworden?

De deelnemers verblijven van maandagochtend tot vrijdagmiddag in Sportcentrum de Hullen te Roden. Daar wordt voorzien in maaltijden, overnachtingen en de trainingen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de professionele medische begeleiding.

Deelname aan het kamp is mogelijk voor alle kinderen van 10 t/m 18 jaar ongeacht op welk niveau ze spelen. Meer informatie over deelname en aanmelding staat op www.stargo-basketball.nl. De inschrijving sluit op 14 juni 2017.

Noorderpoort Automotive innoveert met Truck Academy en practoraat

Op donderdag 15 juni wordt Roeland Hogt geïnstalleerd als practor voor het practoraat Automotive van ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Automotive van Nederland en het tweede practoraat dat binnen Noorderpoort geïnstalleerd wordt. Daarnaast wordt ook het convenant Truck Academy getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Op deze manier zet Noorderpoort, zowel met het practoraat, als met de Truck Academy, in op diverse innovaties binnen de branche.   Een practoraat is een expertiseplatform en is gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het doel van het practoraat Automotive is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige organisatie van het mbo-onderwijs, waarmee men snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Met het practoraat wordt onderzoek gedaan naar de veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied automotive rondom producten, technologieën, het onderwijs en de praktijk.

Noorderpoort Automotive als kenniscentrum Het is de ambitie van Noorderpoort Automotive om met dit practoraat de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid te versterken en de verbinding te leggen met de ontwikkelingen die op landelijk niveau plaatsvinden. Het practoraat versterkt daarmee ook de rol van Noorderpoort Automotive als kenniscentrum en sluit aan op de ontwikkelingen die binnen en buiten de organisatie plaatsvinden.

Innovaties binnen de branche op de voet gevolgd Roeland Hogt houdt zijn practorale rede ‘Automotive van nu en voor de toekomst’ op donderdag 15 juni bij de locatie Noorderpoort Automotive & Logistiek, aan de Bornholmstraat 31 in Groningen. Naast de installatie van Roeland Hogt als practor, wordt ook het convenant Truck Academy getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Op diverse gebieden wordt bij Noorderpoort Automotive & Logistiek ingezet op innovaties binnen de branche, zowel binnen het practoraat Automotive, als binnen de Truck Academy.

Verbetering samenwerking mbo en praktijk De Truck Academy streeft naar toponderwijs en naar een verbetering van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk. Het is de eerste in Noord-Nederland en de tweede in haar soort. Dankzij de samenwerking binnen deze Academy komt een bijzondere uitwisseling van kennis en kunde tot stand. Het is een samenwerking zoals een samenwerking hoort te zijn,’ aldus Hans Leenes, directeur Noorderpoort Automotive & Logistiek. Dat maakt het heel interessant voor zowel het bedrijfsleven als voor het mbo-onderwijs. Niet alleen wordt het onderwijs op niveau gehouden, en zelfs naar een hoger plan getild, ook kan het bedrijfsleven gericht een deel van de activiteiten en technologische ontwikkelingen op laten nemen in het curriculum van de opleiding.

Kuijpers en ULC combineren hun museum- en laboratoriumexpertise voor nieuwbouw Biodiversity Naturalis te Leiden

Kuijpers en ULC bouwen en vernieuwen samen als installatiecombinatie de complete gebouwinstallaties van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het is onderdeel van een grootscheepse nieuwbouw- en renovatie-operatie die Naturalis tot eind 2018 ondergaat. Daarbij laat Naturalis een gloednieuw museumgebouw realiseren en renoveert ze haar bestaande gebouw. Het nieuwe gebouw huisvest straks het museum, alle laboratoria- en onderzoeksfaciliteiten, de kantoren en de volledige natuurhistorische collectie onder één dak.

Lees meer