Enexis start pilot om energiebesparing met de slimme meter te stimuleren

Netbeheerder Enexis start vanaf zaterdag 14 mei met de pilot ‘Energiekanjers’ om haar klanten met een slimme meter actief te stimuleren energie te besparen. De netbeheerder constateert dat de doelstellingen om energie te besparen zoals afgesproken in het energieakkoord niet gehaald lijken te worden.  Enexis houdt de pilot achtereenvolgens in Breda, Deventer en Groningen en is eind september afgerond. Daarna wordt geëvalueerd welke middelenmix het optimale resultaat oplevert en op welke manier de overige klanten van Enexis dus het beste benaderd kunnen worden de komende jaren.  Lees meer

Gasunie en Kuijpers tekenen meerjarige overeenkomst voor onderhoud installaties

4 mei 2016 – N.V. Nederlandse Gasunie en technisch dienstverlener Kuijpers tekenden onlangs een meerjarige overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden verwarmings-, ventilatie-  en koelingsinstallaties van Gasunie. De overeenkomst heeft een minimale duur van 5 jaar, omvat naast het hoofdkantoor in Groningen landelijk ruim 300 gebouwen en start per 1 mei 2016. Lees meer