Richard Koopman directeur Noorderpoort Sportcentrum Europapark

Begin april bereikt de nieuwbouw van het Sportcentrum Europapark het hoogste punt. Vanaf de herfstvakantie zal het Sportcentrum in vol bedrijf zijn. Noorderpoort is hoofdgebruiker van het sportcentrum, waar ook het Noorderpoort examencentrum gevestigd wordt.   Richard Koopman, nu directeur van Noorderpoort Business & Administratie, wordt per 1 mei 2018 directeur Noorderpoort Sportcentrum Europapark. Hij zal daarmee verantwoordelijk worden voor het Noorderpoortdeel van de exploitatie van het Sportcentrum, voor NoorderSport, en ook voor het Examencentrum dat in deze nieuwbouw een plaats krijgt.   Bij Noorderpoort Business & Administratie wordt Richard Koopman opgevolgd worden door Corrie Eriks als interim schooldirecteur. Zij is al ruim een jaar interim schooldirecteur bij de Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme. Omdat Corrie Eriks een achtergrond in de business koppelt aan veel ervaring in het beroepsonderwijs, past zij goed bij de Noorderpoortlocatie aan de Horasiccamasingel. De bouw van het Sportcentrum Europapark is een samenwerking tussen Noorderpoort en de Gemeente Groningen.

Enpuls en Enexis Netbeheer organiseren Energy Hack NL

Enpuls en Enexis Netbeheer organiseren samen met TU Eindhoven, Microsoft en UtrechtInc in het weekend van 25 mei de hackathon Energy Hack NL. Geïnteresseerden krijgen drie dagen lang toegang tot diverse data en een unieke testomgeving om tot nieuwe toepassingen of oplossingen te komen die bijdragen aan een 100% duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 2050. De hackathon gaat specifiek in op de Smart Energy thema’s Flexibele Energie, Duurzame Gebiedsontwikkeling en Duurzame Mobiliteit. Een van de challenges haakt in op de inefficiëntie van het transport van elektriciteit over lange afstanden.

Veranderde energievraag

De wijze waarop we energie gebruiken en opwekken in Nederland verandert de komende jaren radicaal. Duurzame bronnen zoals zonne-energie en windenergie vervullen volgens het CBS nu slechts 14% van de energiebehoefte. Bovendien zijn ze door weersomstandigheden minder voorspelbaar. Henk Visser, directeur van Enpuls: “Dat de energievoorziening gaat veranderen is inmiddels wel bekend. De vraag is echter in welke richting en met welke innovaties. Met Energy Hack NL dagen we innovators uit om mee te denken en tot slimme oplossingen te komen, zodat we de energietransitie verder kunnen versnellen.”

Eindhoven als testomgeving

Voor Energy Hack NL worden tools, datasets en API’s beschikbaar gemaakt die gekoppeld zijn aan het thema Smart Energy én de stad Eindhoven. Met dit geografische gebied creëren we een testomgeving gevuld met unieke data. Gegevens gaan onder meer over de exacte infrastructuur van het energienet, het actuele vermogen door kabels of oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Hackathon

De teams worden samengesteld vanuit diverse disciplines. Naast externe deelnemers kunnen ook medewerkers zich aanmelden voor de hackathon. De complementaire teams zullen diverse technieken gebruiken om tot vernieuwende digitale toepassingen te komen in duurzaam energiegebruik. Denk aan creative thinking, analyses en prototyping. Op zondag 27 mei presenteren zij hun IT oplossingen. Visser: “In slechts een paar dagen worden ideeën geboren en gerealiseerd. De prototypes die de teams maken geven een goede richting om te zien wat er met IT allemaal mogelijk is.

Naast de vijf eerder genoemde partners zijn ook Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Avans Hogeschool, Jeroen Bosch Academie voor Data Science, Flexible Alliance Network, Victron Energy, en Climate-Kic betrokken bij de hackathon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.energyhack.nl en maken kans op de hoofdprijs van €4000.

Samenwerking jeugd Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk voortgezet

In het seizoen 2016/2017 zijn de Groninger verenigingen GKV Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk een samenwerking aangegaan bij de A-, B- en F-jeugd. De eerste insteek was om elkaar aan te vullen in de teams die in eerdere seizoenen spelers tekort kwamen. In het seizoen 2017/2018 speelden er zodoende maar liefst acht combinatieteams in de competitie.

Beide technische commissies zijn na een uitgebreide evaluatie binnen de ‘combinatieteams’ tot de conclusie gekomen dat er ook volgend seizoen weer moet worden samen gewerkt om in dezelfde leeftijdcategorieën tot een maximaal rendement in het aantal teams te komen. Net als eerder zal er in alle teams zal worden geselecteerd om de spelers op hun eigen niveau te kunnen laten spelen. Zo willen beide verenigingen hun talenten een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen manifesteren.

Beide verenigingen hebben er vertrouwen in dat met deze ingeslagen weg een hoger niveau over de hele breedte van de jeugdafdelingen kan worden bereikt en zal worden gewaarborgd voor de komende jaren.

GKV Nic.

KV Hoogkerk

Enpuls geeft per gemeente uniek inzicht in toekomstige groei elektrisch vervoer

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen.

Groeiende vraag oplaadpunten

Inmiddels rijden er ruim 120.000 elektrische voertuigen (EV’s) in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren fors toeneemt. Omdat al deze elektrische auto’s ook moeten kunnen opladen, is er een groeiende vraag naar (publieke) oplaadpunten. Wanneer elke aanvraag voor bijvoorbeeld een laadpaal apart behandeld wordt, is de kans aanwezig dat laadpalen op uiteindelijk ongunstige plekken geplaatst worden, waardoor er bijvoorbeeld lokaal teveel laadpalen komen, terwijl elders een tekort is. Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige te verwachten groei, zodat gemeenten de laadinfrastructuur dusdanig kan laten aanleggen dat deze toekomstbestendig is. Hierbij helpt de EV-Prognose Atlas lokale overheden. Daarnaast helpt het hen om procedures en processen met betrekking tot planvorming en realisatie te versnellen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld op basis van de prognose een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is gebaseerd op het SparkCity model*. Hierdoor is het mogelijk om op wijkniveau per gemeente een gedetailleerde prognose te geven van de verwachte laadbehoefte voor 2020, 2025 en 2030 van bewoners, forenzen en bezoekers. Daarnaast biedt EV-Prognose Atlas inzicht in de locaties die geschikt zijn voor laadpunten op straat. Doordat deze prognoses op wijkniveau inzichtelijk gemaakt zijn, ontstaat er ook de mogelijkheid de laadbehoefte te vergelijken met de lokale netcapaciteit van de netbeheerder. Hierdoor kan er tijdig gekeken worden of de capaciteit voldoende is en of verzwaring van de capaciteit noodzakelijk is.

Plannen en keuzes maken

Henk Visser, directeur Enpuls: “Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de behoefte van inwoners, bezoekers en forenzen om hun elektrische voertuig op te kunnen laden. Om hier een goed en proactief beleid op te kunnen ontwikkelen, hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie. Met de EV-Prognose Atlas bieden wij gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep deze informatie. Dit maakt het mogelijk vooruit te plannen en nu al keuzes te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de energietransitie verder kunnen versnellen.”

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente en wilt u meer informatie of beschikken over uw eigen web applicatie, stuur dan een email aan

duurzame-mobiliteit@enpuls.nl

Aantal elektrische voertuigen in 2025

Behoefte openbare laadpalen 2025