27 september: Kick off CleanCampagne in Energy Barn

Als uw bedrijf valt onder de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer dan heeft u hierover van het bevoegd gezag een brief ontvangen of ontvangt u deze binnenkort. Hierin wordt u geïnformeerd over wat de verplichting voor u inhoud. De Natuur en Milieufederatie Groningen biedt bedrijven de mogelijkheid het optimale uit deze situatie te halen door mee te doen met de CleanCampagne.

Zet donderdag 27 september alvast in uw agenda. Dan vertellen we u alles over de wetgeving, toezicht & handhaving en wat de CleanCampagne hierin voor ú kan betekenen.


Donderdag 27 september
Energybarn Entrance, Zernike (Groningen)

Programma:
14:30 uur    Informatiemarkt + inloop
15:30 uur    Start inhoudelijk programma
16:30 uur    Informatiemarkt + borrel
17:00 uur    Afsluiting

Begin september vindt u op deze website de uitnodiging met aanmeldmogelijkheid.