Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Project “De Energieke Club” voor een duurzaam Gronings sportklimaat

 Op zaterdag 21 september vond in het Hitachi Capital Mobility Stadion de officiële aftrap plaats van het project “De Energieke Club”. De provincie Groningen, Energy Valley Topclub, Rabobank, FC Groningen en Huis voor de Sport Groningen slaan hiermee de handen ineen om Groningse sportclubs te ondersteunen bij het verminderen en verduurzamen van om hun energieverbruik. Het doel is de energielasten van (buiten)sportverenigingen structureel terug te dringen door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Hiermee kunnen de verenigingen geld besparen, bijdragen aan de energietransitie en een breed publiek hierbij betrekken.

Met het project kunnen 300 buitensportverenigingen met een eigen accommodatie of accommodatie in eigen beheer ondersteund worden. Bij belangstellende verenigingen wordt een energiescan uitgevoerd, waarna een adviesrapport wordt afgegeven voor gedragsverandering, kleine maatregelen of investeringen om de accommodatie te verduurzamen. Voor wat betreft grote investeringen kunnen verenigingen worden ondersteund bij het aanvragen van mogelijke subsidies en oriëntatie op financieringsmogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden

Belangstellende sportverenigingen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Egbert Bakker van Huis voor de Sport Groningen via e.bakkker@hvdsg.nl.

QuinteQ en Sobolt winnen Enpuls Challenge

‘s-Hertogenbosch, 13 juni 2019

QuinteQ, specialist in energieopslag en Sobolt, data-expert voor een duurzame toekomst zijn de winnaars van de Enpuls Challenge. Deze twee partijen zijn uit meer dan 20 inzendingen geselecteerd door een panel van experts uit de energiesector. QuinteQ en Sobolt gaan het komende jaar de samenwerking met Enpuls aan om van idee tot schaalbare oplossing te komen.

Tijdens de Enpuls Challenge worden professionals, startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uitgedaagd om oplossingen voor nieuwe energie te bedenken. De Enpuls Challenge richtte zich dit jaar op vier thema’s die een bijdrage moeten leveren aan het nagenoeg halveren van de CO2-uitstoot in 2030; duurzame energieproductie, duurzame mobiliteit, duurzame warmtevoorziening en de rol van gemeenten in de energietransitie.

QuinteQ Energy vliegwiel verlengt levensduur van batterijen
QuinteQ Energy is een energieopslagtechnologie start-up, gevestigd in Nederland, met roots in de VS. In de VS heeft QuinteQ de hand weten te leggen op een wereldwijde, exclusieve licentie van het meest geavanceerde vliegwiel ter wereld, ontwikkeld door Boeing. Het QuinteQ vliegwiel kan ingezet worden als ‘schokbreker’ voor een batterijopslag-system. Door inzet van het vliegwiel worden de fluctuaties in vraag en aanbod gedempt en kan de levensduur van batterijen, die voor het opvangen van langetermijn-schommelingen ingezet worden, aanmerkelijk verlengd worden met de economische voordelen van dien. Het doel is om met de combinatie van het vliegwiel en batterijen (hybride opslag) kosten te besparen door levensduurverlenging, terwijl er op kosteneffectieve wijze een grotere flexibiliteit geboden kan worden.

Sobolt maakt warmteverlies meetbaar met HeatPuls
HeatPuls wordt ontwikkeld door Sobolt met hulp van Nieman. HeatPuls maakt warmteverlies accuraat meetbaar en goedkoop inzichtelijk. Door geautomatiseerde, snelle en intelligente verwerking van hittebeelden wordt isolatie en isolatiecontrole gemakkelijker. Corporaties en gemeenten kunnen hiermee inwoners van gedegen advies voorzien over gerichte isolatie. Om de warmte-analyse minder arbeidsintensief te maken ontwikkelt Sobolt een steeds verder geautomatiseerde tool. De data die wordt verkregen door middel van een warmtescan, wordt met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet tot een actiegericht rapport. Op deze manier wordt de complete analyse een stuk minder arbeidsintensief en tijdrovend. Het handmatig vertalen van de data naar het rapport kost namelijk een veelvoud van het uitvoeren van warmtescan zelf.

Draagvlak creëren voor energietransitie
Het creëren van voldoende draagvlak voor de energietransitie vormt een uitdaging. Want hoe maken we de energietransitie aantrekkelijk en toegankelijk voor iedereen? Enpuls neemt hierin, samen met partners, graag het voortouw. Door ondersteuning te bieden aan de beste concepten verwacht Enpuls de komende jaren grote stappen te kunnen zetten in de energietransitie. Enpuls helpt de winnaars met de validatie en ontwikkeling van hun concept en biedt tevens financiële ondersteuning hierbij. QuinteQ en Sobolt verkennen met Enpuls in de komende periode ieder hun eigen pad richting de realisatie van hun winnende concept.

Pinas gaat door als coach van Martini Sparks

Glenn Pinas blijft coach van Martini Sparks. Het afgelopen seizoen nam hij het stokje over van de vertrokken Joyce Siderius Bolman. Onder leiding van de interim-coach eindigde Martini Sparks op de laatste plaats in de Eredivisie.

De oud-coach van Donar en het Nederlands team ziet voldoende perspectief om zijn tussentijdse verbintenis om te zetten in een vast contract.

Martini Sparks maakte het afgelopen seizoen haar debuut op het hoogste niveau. De Groningse basketbalsters wisten 1 wedstrijd te winnen.

Ontwikkeling
Pinas: ‘Het eerste seizoen van het damesteam draaide om leren, groeien en ontwikkelen, zowel op sportief gebied als organisatorisch.’

‘Voor komend seizoen wil ik samen met physical coach Ata Einolhagh het team in de middenmoot van de VBL zien te krijgen. Uiteraard met steun van onze waardevolle sponsors en partners en de Groninger sportgemeenschap.’

Resato open dag – Dutch Technology Week

25 mei 2019

In Noord-Nederland opent hightechbedrijf Resato International (partner van Energy College) in Assen op zaterdag 25 mei haar deuren voor publiek. Resato laat bijvoorbeeld zien hoe je waterstof kunt gebruiken als brandstof voor je auto. Voor wie nog meer techniek zélf wil ervaren is er de hightech playground.

Over Dutch Technology Week
Dit jaar wordt de 8e editie van de Dutch Technology Week (DTW) georganiseerd van 20 t/m 25 mei 2019. Tijdens deze week worden in heel Nederland wonderlijke en innovatieve technologieverhalen verteld.

De hightech industrie is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. De sector draagt bij aan het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en levert echt topprestaties. En daar zijn we ontzettend trots op! Om dit trotse gevoel te delen werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een week vol met technologische verrassingen. Iedereen kan tijdens de DTW zien, voelen en ervaren hoe kansrijk en uitdagend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen.

Noord-Nederland presenteert investeringsagenda voor grootschalige emissievrije waterstof

01 mrt 2019

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Ze bieden de minister van Economische Zaken en Klimaat vandaag hun gezamenlijke investeringsagenda aan, het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’. Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Met de voorgenomen investeringen én gerichte steun van het Rijk, kunnen we de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opschalen. Zo vergroenen we de industrie en versterken we de economie in onze regio, in de rest van Nederland en daarbuiten.’

Emissievrije waterstof kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie, als schoon alternatief voor grondstoffen én als energiedrager. Andere toepassingen van waterstof als energiedrager zijn onder meer te vinden in de mobiliteit, de gebouwde omgeving en als ‘batterij’ om schommelingen in het aanbod van duurzame energie uit wind en zon op te vangen. Maar vóór emissievrije waterstof grootschalig beschikbaar is en kan concurreren met fossiele brandstoffen, is er in de komende jaren een grote schaalvergroting nodig.

Bedrijven en overheden uit Noord-Nederland presenteren donderdag hun gezamenlijke investeringsplan om tot die noodzakelijke opschaling te komen. Ze verwachten in 2030 emissievrije waterstof grootschalig en rendabel te produceren, gebruiken en transporteren. Bij de aanbieding van het plan aan de minister van EZK, vragen de ondertekenaars steun van de minister in de vorm van duidelijke regelgeving en eenduidige certificering van groene waterstof. Ook benadrukken ze het belang van een SDE+-achtige regeling om tijdelijk een deel van het prijsverschil tussen emissievrije en grijze waterstof te dragen. Deze zogenoemde ‘onrendabele top’ is tot 2024 naar verwachting 100 miljoen euro per jaar.

Eén gezamenlijk investeringsplan
Voor de ontwikkeling van grootschalige emissievrije waterstof, zijn grote investeringen en innovaties nodig. Bovendien zijn de onderlinge afhankelijkheden groot. Investeren in productie van waterstof heeft alleen zin als de afname gegarandeerd is. Aan de andere kant zullen bedrijven zeker willen weten dat er op lange termijn voldoende waterstof is, vóór ze hun productieprocessen aanpassen. Verder zijn goede transport- en opslagmogelijkheden een voorwaarde voor grootschalige productie en gebruik. Investeringen om tijdige beschikbaarheid hiervan te realiseren, moeten vaak al ver voor het gebruik gedaan worden. Door hun plannen en projecten te bundelen tot één gezamenlijk investeringsplan, willen de bedrijven en overheden in Noord-Nederland samen een grote stap zetten naar de groene industrie van de toekomst. Het doel is installaties te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof met een vermogen van minstens 100 megawatt (MW) en een productielocatie voor blauwe waterstof van minimaal 1,2 gigawatt (GW). Daarnaast willen de partijen de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof realiseren en de processen in de industrie en elektriciteitsproductie herinrichten om het gebruik van waterstof mogelijk te maken.

Sterke waterstofeconomie in Noord-Nederland
Het zijn ambitieuze doelen als je bedenkt dat de grootste Nederlandse installatie om met elektrolyse groene waterstof te maken nu 1 MW is en de grootste ter wereld 5 MW. Noord-Nederland heeft echter alles in zich om een sterke groene waterstofeconomie te ontwikkelen, zo stellen de negentien partijen die de investeringsagenda schreven. Kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen internationaal voorop in de kennisontwikkeling over waterstof. Elektriciteitscentrales, ruimte voor zonne- en windparken, aanlanding van kabels met energie van offshore windparken: het Noorden heeft genoeg duurzame energie voor grootschalige productie van schone waterstof. Ook om gebruikers van de waterstof zit de regio niet verlegen. In de Eemshaven, Delfzijl en Emmen zitten grote potentiële industriële afnemers. Daarnaast maakt Nuon een deel van de Magnumcentrale geschikt voor elektriciteitsproductie uit waterstof, Hoogeveen gaat een wijk verwarmen met waterstof en er rijden al waterstofbussen en veegwagens door de regio. De bestaande infrastructuur voor aardgas kan eenvoudig geschikt gemaakt worden voor het transport van waterstof binnen de regio, maar ook naar de rest van Nederland en het Ruhrgebied. Door te investeren in emissievrije waterstof, versterkt Noord-Nederland niet alleen de regionale economie en haar positie als energieregio in Europa, maar draagt het Noorden ook bij aan de nationale klimaatdoelen en kenniseconomie.

Het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ is opgesteld door negentien partijen: Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, NAM, Gasunie, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, Provincie Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid en Waterbedrijf Groningen. Samen hebben zij een portefeuille van ruim dertig projecten om productie, gebruik en transport van waterstof op te schalen. Van de ontwikkeling van een elektrolyser met een vermogen van 200 MW tot windmolens die rechtstreeks waterstof produceren. En van de realisatie van een waterstofdistributienet in Delfzijl tot de vestiging van het Hydrohub test- en ontwikkelcentrum bij energieproeftuin EnTranCe.

Cas König, directeur Groningen Seaports:
‘Het is van belang procesgerelateerde investeringen tegelijk door te voeren. Zo is het noodzakelijk om gelijktijdig te investeren in de afvang van CO2 en in een waterstofelektrolyser bij een bedrijf als BioMCN. Dit vergt een enorme coördinatie. Als de afvang van CO2 klaar is, moeten immers de buizen tussen Eemshaven en Delfzijl gereed zijn, de elektrolyser moet operationeel zijn én de ombouw van BioMCN dient afgestemd te zijn op de ontvangst van waterstof in plaats van aardgas. Overheden kunnen een cruciale rol spelen in het gelijktijdig doorvoeren van deze investeringen.’

Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur Gasunie:
Doordat Noord-Nederland beschikt over een uitgebreide gasinfrastructuur én unieke opslagmogelijkheden is deze regio bij uitstek geschikt om zich te ontwikkelen tot waterstofcentrum. Zowel regionaal als nationaal en internationaal. Om deze waterstoftransitie te laten slagen moeten we hier met de hele keten, van productie tot gebruik, gezamenlijk de schouders onder zetten. Richting 2030 kunnen wij een deel van onze bestaande infrastructuur geschikt maken voor het transport en de opslag van waterstof.’

Patrick Brouns, gedeputeerde economische zaken provincie Groningen:
‘Geen energietransitie zonder industrietransitie. Willen we in 2050 een nagenoeg CO2-vrije samenleving hebben, dan moeten we nu volop inzetten op de vergroening van chemie. In die transitie is emissievrije waterstof cruciaal als groene grondstof voor de chemie en energie. De noordelijke industrie neemt haar verantwoordelijkheid door fors te investeren in de benodigde schaalvergroting. We zijn klaar voor de ontwikkeling van een bloeiende, schone waterstofeconomie, sterker we zijn al begonnen. Met gerichte steun van het Rijk kunnen we de verduurzaming van de industrie versnellen en onze ambities waarmaken.’

Over grijze, blauwe en groene waterstof
Waterstof wordt op dit moment nog voornamelijk geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Bij de productie van die ‘grijze waterstof’, bijvoorbeeld uit aardgas, komt het broeikasgas CO2 vrij. Als die CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, spreken we van ‘blauwe waterstof’. ‘Groene waterstof’ wordt gemaakt met duurzaam opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld stroom uit zon of wind. Dit proces heet elektrolyse. Waterstof is direct in te zetten als grondstof in de (chemische) industrie of kan weer omgezet worden in energie (elektriciteit of warmte).