Overgangsjaar naar verdere ontwikkeling van de Energy Valley Topclub

Groningen – Energy Valley Topclub bekroont succes met contractverlenging.

De Energy Valley Topclub heeft haar sponsorcontract met de vier topsportclubs in Groningen met een jaar verlengd. Met het nieuwe contract wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de topsportclubs en van de Energy Valley Topclub als energie-ontmoetingscentrum voor de jeugd en het bedrijfsleven.

Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub verenigt de volgende bedrijven: BAM, Essent, Imtech, Gasunie, GasTerra en Groningen Seaports met de Groningse topsportclubs: FC Groningen, GasTerra Flames, Abiant Lycurgus en Nic./Alfa-college.

Met het bundelen van de krachten hebben de deelnemende organisaties een succesvolle modus gevonden om duurzaamheid en energietransitie te promoten bij het brede publiek, de jeugd en het bedrijfsleven. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top!’ is inmiddels een start gemaakt met de vergroening van Euroborg, het ontwikkelen van energiebewustzijn bij middelbare scholieren, een verduurzaming van het mkb en het creëren van een proeftuin voor toegepast onderzoek voor energietransitie.

In het nieuwe contractjaar, dat loopt gedurende het seizoen 2014/2015, wordt in het bijzonder gekeken hoe door verdere samenwerking de ontwikkeling van de vier topsportclubs beter vorm kan krijgen. Momenteel wordt bekeken of dit in een omniverenigingstructuur geborgd kan worden. Dat is een vorm waarbij verschillende sportsoorten onder één paraplu zijn ondergebracht en waarbij de clubs meer van elkaars professionaliteit en organisatiekracht kunnen profiteren.

Het komende jaar zal de aandacht van de Energy Valley Topclub ook gaan naar het ontwikkelen van nieuwe groenprojecten, als ook naar het werven van nieuwe partners en leden. De insteek van de Energy Valley Topclub is daarbij om het komende seizoen het fundament te leggen voor de toekomstige groei van een succesvolle verdere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de topsport in Groningen.

Deel op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin