Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk organiseren korfbaltalentendag

Op zondag 17 juni a.s. organiseert Nic./John Schokker Makelaardij in samenwerking met KV Hoogkerk een speciale korfbaltalentendag op het sportpark en in de sporthal van KV Hoogkerk. Centraal op deze dag staat de wedstrijd tussen het Nederlands korfbalteam U21 en een selectie van Noord-Nederlandse korfbaltalenten. De wedstrijd wordt gespeeld vanaf 15:00 uur in de sporthal.

Het Nederlands team van korfbaltalenten wordt gecoacht door Kees Vlietstra. Hij zal vanaf 1 juli ook de hoofdcoach zijn van Nic./John Schokker Makelaardij. Het Noord-Nederlands team wordt samengesteld door Willem van Kalsbeek in eendrachtige samenwerking met de Groningse talentencoach Mike Vlietstra.

Rondom de wedstrijd worden een aantal activiteiten gepland, waaronder clinics en een schutterstoernooi voor de bezoekers. In de komende weken wordt het precieze programma bekendgemaakt, dus houd hiervoor de website en onze Facebookpagina in de gaten. Er wordt gewerkt aan een gezellige korfbaldag voor iedereen met ontmoeting, ontspanning, spelen en sportiviteit.

De opbrengsten van deze speciale dag gaan naar Groningse sporttalenten en worden verdeeld via de John Schokker Foundation. Deze ideële stichting is vorig jaar opgericht en heeft in haar eerste jaar al € 10.000 verdeeld onder tientallen sporttalenten in Groningen en omgeving. Naast de korfbaltalentendag worden er ten behoeve van de stichting ook andere activiteiten gepland. De eerstvolgende is bijvoorbeeld de Groninger fietstoertocht over het parcours van de Ronde van Groningen op 3 juni aanstaande. Het gaat om recreatief, maar ook sportief fietsen met afstanden van 80 en 150 km. Meer informatie over deze fietstoertocht is te vinden op deze website.

Studenten Noorderpoort ontwikkelen dansvoorstelling over klimaatverandering

Derdejaars studenten van Noorderpoort Lucia Marthas Institute for Performing Arts hebben een speciaal educatief programma samengesteld rondom het thema klimaatverandering. Klimaat biedt een uitgebreid programma met workshops en een interactieve voorstelling die gevuld is met dans, muziek en theater. Bij de gehele dansproductie zijn de studenten begeleid door de alom geprezen choreograaf Herrold Anakotta van het Avant Garde Collective. De voorstelling is vanaf 10 mei te boeken voor mbo en voortgezet on

derwijs.

Compleet middag vullend programma

Het thema van de voorstelling is het veranderende klimaat. Zo beelden de studenten al dansend de vier seizoenen uit. ‘We beginnen het stuk met de herfst, winter, lente en dan de zomer,’ vertelt studente Iris. ‘Met een rap en met zang vertellen we daarna het verhaal over de gevolgen van het broeikaseffect.’ Voorafgaande aan de voorstelling organiseren de studenten workshops en naderhand wordt er als afsluiting nog een quiz georganiseerd.

Klimaat: the climate change project

Klimaat is het eindexamenproject van dertien studenten. De opdracht was om op basis van het thema klimaatverandering een informatieve, activerende en inspirerende middag te organiseren voor de doelgroep: eerstejaars mbo-studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het doel is om jongeren in beweging te krijgen om duurzaam om te gaan met zichzelf en hun leefomgeving. ‘Het gaat om maatschappelijk bewustzijn van jeugd en jongeren,’ aldus Saskia Gardien, dansdocent bij Noorderpoort Lucia Marthas Institute for Performing Arts. ‘Het probleem van de te snelle klimaatveranderingen is wereldwijd bekend, maar de eindexamenkandidaten worden uitgedaagd om dit thema op een ludieke manier extra onder de aandacht te brengen van hun leeftijdsgenoten.’

Richard Koopman directeur Noorderpoort Sportcentrum Europapark

Begin april bereikt de nieuwbouw van het Sportcentrum Europapark het hoogste punt. Vanaf de herfstvakantie zal het Sportcentrum in vol bedrijf zijn. Noorderpoort is hoofdgebruiker van het sportcentrum, waar ook het Noorderpoort examencentrum gevestigd wordt.   Richard Koopman, nu directeur van Noorderpoort Business & Administratie, wordt per 1 mei 2018 directeur Noorderpoort Sportcentrum Europapark. Hij zal daarmee verantwoordelijk worden voor het Noorderpoortdeel van de exploitatie van het Sportcentrum, voor NoorderSport, en ook voor het Examencentrum dat in deze nieuwbouw een plaats krijgt.   Bij Noorderpoort Business & Administratie wordt Richard Koopman opgevolgd worden door Corrie Eriks als interim schooldirecteur. Zij is al ruim een jaar interim schooldirecteur bij de Noorderpoort Euroborg Gastvrijheid & Toerisme. Omdat Corrie Eriks een achtergrond in de business koppelt aan veel ervaring in het beroepsonderwijs, past zij goed bij de Noorderpoortlocatie aan de Horasiccamasingel. De bouw van het Sportcentrum Europapark is een samenwerking tussen Noorderpoort en de Gemeente Groningen.

Enpuls en Enexis Netbeheer organiseren Energy Hack NL

Enpuls en Enexis Netbeheer organiseren samen met TU Eindhoven, Microsoft en UtrechtInc in het weekend van 25 mei de hackathon Energy Hack NL. Geïnteresseerden krijgen drie dagen lang toegang tot diverse data en een unieke testomgeving om tot nieuwe toepassingen of oplossingen te komen die bijdragen aan een 100% duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in 2050. De hackathon gaat specifiek in op de Smart Energy thema’s Flexibele Energie, Duurzame Gebiedsontwikkeling en Duurzame Mobiliteit. Een van de challenges haakt in op de inefficiëntie van het transport van elektriciteit over lange afstanden.

Veranderde energievraag

De wijze waarop we energie gebruiken en opwekken in Nederland verandert de komende jaren radicaal. Duurzame bronnen zoals zonne-energie en windenergie vervullen volgens het CBS nu slechts 14% van de energiebehoefte. Bovendien zijn ze door weersomstandigheden minder voorspelbaar. Henk Visser, directeur van Enpuls: “Dat de energievoorziening gaat veranderen is inmiddels wel bekend. De vraag is echter in welke richting en met welke innovaties. Met Energy Hack NL dagen we innovators uit om mee te denken en tot slimme oplossingen te komen, zodat we de energietransitie verder kunnen versnellen.”

Eindhoven als testomgeving

Voor Energy Hack NL worden tools, datasets en API’s beschikbaar gemaakt die gekoppeld zijn aan het thema Smart Energy én de stad Eindhoven. Met dit geografische gebied creëren we een testomgeving gevuld met unieke data. Gegevens gaan onder meer over de exacte infrastructuur van het energienet, het actuele vermogen door kabels of oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Hackathon

De teams worden samengesteld vanuit diverse disciplines. Naast externe deelnemers kunnen ook medewerkers zich aanmelden voor de hackathon. De complementaire teams zullen diverse technieken gebruiken om tot vernieuwende digitale toepassingen te komen in duurzaam energiegebruik. Denk aan creative thinking, analyses en prototyping. Op zondag 27 mei presenteren zij hun IT oplossingen. Visser: “In slechts een paar dagen worden ideeën geboren en gerealiseerd. De prototypes die de teams maken geven een goede richting om te zien wat er met IT allemaal mogelijk is.

Naast de vijf eerder genoemde partners zijn ook Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Avans Hogeschool, Jeroen Bosch Academie voor Data Science, Flexible Alliance Network, Victron Energy, en Climate-Kic betrokken bij de hackathon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.energyhack.nl en maken kans op de hoofdprijs van €4000.

Samenwerking jeugd Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk voortgezet

In het seizoen 2016/2017 zijn de Groninger verenigingen GKV Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk een samenwerking aangegaan bij de A-, B- en F-jeugd. De eerste insteek was om elkaar aan te vullen in de teams die in eerdere seizoenen spelers tekort kwamen. In het seizoen 2017/2018 speelden er zodoende maar liefst acht combinatieteams in de competitie.

Beide technische commissies zijn na een uitgebreide evaluatie binnen de ‘combinatieteams’ tot de conclusie gekomen dat er ook volgend seizoen weer moet worden samen gewerkt om in dezelfde leeftijdcategorieën tot een maximaal rendement in het aantal teams te komen. Net als eerder zal er in alle teams zal worden geselecteerd om de spelers op hun eigen niveau te kunnen laten spelen. Zo willen beide verenigingen hun talenten een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen manifesteren.

Beide verenigingen hebben er vertrouwen in dat met deze ingeslagen weg een hoger niveau over de hele breedte van de jeugdafdelingen kan worden bereikt en zal worden gewaarborgd voor de komende jaren.

GKV Nic.

KV Hoogkerk