Samenwerking jeugd Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk voortgezet

In het seizoen 2016/2017 zijn de Groninger verenigingen GKV Nic./John Schokker Makelaardij en KV Hoogkerk een samenwerking aangegaan bij de A-, B- en F-jeugd. De eerste insteek was om elkaar aan te vullen in de teams die in eerdere seizoenen spelers tekort kwamen. In het seizoen 2017/2018 speelden er zodoende maar liefst acht combinatieteams in de competitie.

Beide technische commissies zijn na een uitgebreide evaluatie binnen de ‘combinatieteams’ tot de conclusie gekomen dat er ook volgend seizoen weer moet worden samen gewerkt om in dezelfde leeftijdcategorieën tot een maximaal rendement in het aantal teams te komen. Net als eerder zal er in alle teams zal worden geselecteerd om de spelers op hun eigen niveau te kunnen laten spelen. Zo willen beide verenigingen hun talenten een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen manifesteren.

Beide verenigingen hebben er vertrouwen in dat met deze ingeslagen weg een hoger niveau over de hele breedte van de jeugdafdelingen kan worden bereikt en zal worden gewaarborgd voor de komende jaren.

GKV Nic.

KV Hoogkerk

Enpuls geeft per gemeente uniek inzicht in toekomstige groei elektrisch vervoer

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen.

Groeiende vraag oplaadpunten

Inmiddels rijden er ruim 120.000 elektrische voertuigen (EV’s) in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren fors toeneemt. Omdat al deze elektrische auto’s ook moeten kunnen opladen, is er een groeiende vraag naar (publieke) oplaadpunten. Wanneer elke aanvraag voor bijvoorbeeld een laadpaal apart behandeld wordt, is de kans aanwezig dat laadpalen op uiteindelijk ongunstige plekken geplaatst worden, waardoor er bijvoorbeeld lokaal teveel laadpalen komen, terwijl elders een tekort is. Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige te verwachten groei, zodat gemeenten de laadinfrastructuur dusdanig kan laten aanleggen dat deze toekomstbestendig is. Hierbij helpt de EV-Prognose Atlas lokale overheden. Daarnaast helpt het hen om procedures en processen met betrekking tot planvorming en realisatie te versnellen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld op basis van de prognose een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is gebaseerd op het SparkCity model*. Hierdoor is het mogelijk om op wijkniveau per gemeente een gedetailleerde prognose te geven van de verwachte laadbehoefte voor 2020, 2025 en 2030 van bewoners, forenzen en bezoekers. Daarnaast biedt EV-Prognose Atlas inzicht in de locaties die geschikt zijn voor laadpunten op straat. Doordat deze prognoses op wijkniveau inzichtelijk gemaakt zijn, ontstaat er ook de mogelijkheid de laadbehoefte te vergelijken met de lokale netcapaciteit van de netbeheerder. Hierdoor kan er tijdig gekeken worden of de capaciteit voldoende is en of verzwaring van de capaciteit noodzakelijk is.

Plannen en keuzes maken

Henk Visser, directeur Enpuls: “Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de behoefte van inwoners, bezoekers en forenzen om hun elektrische voertuig op te kunnen laden. Om hier een goed en proactief beleid op te kunnen ontwikkelen, hebben zij behoefte aan betrouwbare informatie. Met de EV-Prognose Atlas bieden wij gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep deze informatie. Dit maakt het mogelijk vooruit te plannen en nu al keuzes te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de energietransitie verder kunnen versnellen.”

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente en wilt u meer informatie of beschikken over uw eigen web applicatie, stuur dan een email aan

duurzame-mobiliteit@enpuls.nl

Aantal elektrische voertuigen in 2025

Behoefte openbare laadpalen 2025

Topclubs bundelen krachten voor gehandicapten- en breedtesport

De Aclo is woensdag 28 februari 2018 het decor van een sportdag voor de jeugd. De zes samenwerkende sportclubs binnen de Energy Valley Topclub (EVTC) verlenen er hun medewerking aan een onvergetelijke dag voor circa tweehonderd voornamelijk jeugdige sporters. Het programma op de dag zelf is gericht op de kennismaking met diverse sporten en mede gericht op jeugd met een lichamelijke, verstandelijke en auditieve beperking. Maar het gezamenlijk sporten, samen met valide sporters en de topsporters van FC Groningen, Donar, Abiant Lycurgus, Nic./John Schokker Makelaardij, GIJS en GHHC staat voorop.

Initiatief

Het initiatief voor deze gezamenlijke sportdag is genomen vanuit het platform van de Energy Valley Topclub en wordt breed gedragen door de zes leden van de EVTC. Daarbij zijn met name de personen, die zorgen voor de maatschappelijke vertegenwoordiging van de clubs, betrokken bij de samenstelling van de dag, die overigens wordt georganiseerd onder supervisie van vijf studenten die het project managen.

Programma

Het programma op woensdag 28 februari start om 10.00 uur en duurt tot 15.30 uur met basketbal, volleybal, voetbal, korfbal en hockey. Bij dat deel krijgen zo’n 200 jongeren in de leeftijd van 8 tot 15 jaar de gelegenheid te sporten. Daarbij zullen er ook spelers van FC Groningen, Donar, Abiant Lycurgus, Nic./John Schokker Makelaardij, GIJS en GHHC deelnemen.

Aangepast

Ook draait er een programma voor sporters met een lichamelijke handicap. Daarbij is er in twee groepen ruimte voor in totaal zo’n dertig personen, voornamelijk jongeren maar ook (jong)volwassenen zijn hierbij welkom om zich aan te melden. Elektrisch hockey, rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoelrugby en aangepast voetbal zijn de sporten, die bij toerbeurt worden beoefend. Ook hand-biken is mogelijk als ‘side-event’.

Partners

Naast de deelnemende clubs en de Energy Valley Topclub zijn er nog diverse andere partners, die nauw bij het project betrokken zijn. Zo zijn er de onderwijsinstellingen Hanze Intituut voor Sportstudies en het Alfa-college. Daarnaast participeert ook Stichting Bea in het project. Zij bieden alle aangepaste sporten aan voor de lichamelijk beperkte deelnemers. Fonds Gehandicaptensport zet hun netwerk in om sporters te benaderen. Ook het Huis voor de Sport Groningen speelt een rol in het benaderen van sporters, door middel van de inzet van hun brede netwerk in de sportwereld. Tenslotte is de Rabobank Groningen bereid gevonden om een Photobooth te verzorgen tijdens de Top Sportdag.

 

Meer informatie

Het aanmeldformulier voor de Top Sportdag, is te vinden op: https://www.evtc.nl/projecten/top-sportdag-groningen/

Tankstation voor waterstof in Delfzijl geopend

Delfzijl, 22 februari 2018 – Vandaag is er weer een feestelijke en belangrijke stap gezet naar schoon en emissieloos rijden: Het tankstation voor waterstof in Delfzijl is geopend. Samen met de twee bussen die de komende jaren rijden in Groningen en Drenthe is dit de opmaat naar de vergroening van de economie in Noord-Nederland. Gedeputeerde Fleur Gräper – Van Koolwijk, onder andere verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie Groningen, verrichtte de opening samen met bestuurders van het OV-Bureau Groningen Drenthe, Qbuzz, AkzoNobel Specialty Chemicals, Groningen Seaports en PitPoint. De proef met de bussen duurt 5 jaar en wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Europese HighVLOCity programma.

 

Om de inzet van waterstofbussen in deze regio mogelijk te maken, bouwde PitPoint een tankstation naast het Chemie Park Delfzijl. Dankzij een innovatieve leiding, aangelegd door Groningen Seaports, wordt groene waterstof wat gemaakt wordt in de chloorfabriek van AkzoNobel Specialty Chemicals, naar het tankstation getransporteerd. Deze duurzame waterstof kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van fijnstof en CO2-uitstoot door het wegverkeer.

 

2030 emissievrij

Vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot. Nu tanken en rijden hier twee waterstofbussen die geen andere emissies veroorzaken dan schone waterdamp. Volgens de provincies Groningen en Drenthe is het noorden hiervoor bij uitstek geschikt gelet op de lange afstanden in onze provincies. De verwachting is dat er geleidelijk meer waterstofbussen gaan rijden na 2020. De provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een plan gemaakt om 50 waterstofbussen in te zetten in het openbaar vervoer, waarvan 20 in de provincies Groningen en Drenthe. De samenwerking tussen de overheden is onderdeel van het Europese Jive2 project en ontvangt vanuit de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) een bijdrage van 7,5 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt 3,75 miljoen euro bij en ook de regio’s zelf dragen gezamenlijk een bedrag van 3,75 miljoen euro bij aan de inzet van de bussen.

Vergroening economie

Naast de inzet van waterstof bij bussen, mogelijk ook treinen en ander zwaar transport zien wij grote potentie in de grootschalige productie van groene waterstof voor toepassingen in de energie en de chemie. De uitdaging in Noord-Nederland is om groene waterstof te produceren uit duurzame bronnen en te transporteren naar de bedrijven om zo de chemie en de mobiliteit te vergroenen. Samen met andere bedrijven in het havengebied van de Eemsdelta onderzoeken AkzoNobel en Gasunie de mogelijkheden om de productie van groene waterstofproductie uit te breiden, beginnend met een fabriek voor het maken van waterstof (20 MW water elektrolyse). De opening van het tankstation is daarmee ook het startsein voor de verdere ontwikkeling van groene waterstof op gebied van mobiliteit en daarmee ook voor de vergroening van onze noordelijke economie.

Onderwijsinspectie lovend over Noorderpoort

De Inspectie van het Onderwijs heeft Noorderpoort beoordeeld met een goed. Vooral de opleiding Verzorgende-IG van Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn gooit hoge ogen: ‘We hebben een opleiding gezien die de waardering ‘goed’ ruim verdient.’ Deze maximaal haalbare score blijkt uit het conceptrapport van de Onderwijsinspectie.

Lof voor samenwerking met het werkveld

In het inspectierapport wordt onder andere met veel lof gesproken over de manier waarop Noorderpoort samenwerkt met het werkveld, waarbij het aanbod van opleidingen afgestemd wordt op zowel ontwikkelingen in het werkveld als op de behoeftes van studenten en bedrijven in de regio. Het bestuur van Noorderpoort zorgt volgens het rapport voor onderwijs van voldoende kwaliteit en deugdelijke examinering. En niet alleen de inspectie zelf is tevreden over Noorderpoort. Ook studenten ervaren dat het onderwijs kwalitatief steeds beter wordt. Onder andere merken zij dat docenten echt naar hen luisteren en voelen zij zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Opleiding Verzorgende-IG haalt hoogst haalbare score

Met name de opleiding Verzorgende-IG krijgt veel complimenten van de Onderwijsinspectie. Zij halen op de kwaliteitsgebieden het hoogst haalbare resultaat: goed. Volgens het inspectierapport slaagt het team erin om een mooie opleiding vorm te geven, met uitstekende lessen en veel aandacht voor de verbinding met de beroepspraktijk. Hierbij zijn alle kenmerken van een goed opgebouwd programma aanwezig. Studenten krijgen onder andere veel ruimte voor buitenschoolse praktijkgerichte activiteiten. Het schoolklimaat wordt door de studenten ervaren als stimulerend en uitdagend. De studenten Verzorgende-IG roemen de omgang met docenten en medestudenten. Volgens Joke de Jonge, manager Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn, heeft iedereen de afgelopen tijd hard gewerkt aan een duurzame kwaliteitsverbetering: ‘En het is ontzettend mooi om te lezen dat het zo positief ervaren wordt door onze studenten.’

Goede kwaliteit van onderwijs

Het is volgens de Onderwijsinspectie het bestuur van Noorderpoort gelukt om, sinds het vorige instellingsonderzoek, de goede kwaliteit van het onderwijs en van de kwaliteitszorg te handhaven. En dat is volgens de inspectie zeker een compliment waard: ‘Het is moeilijker om kampioen te blijven, dan om kampioen te worden,’ aldus één van de inspecteurs van de Onderwijsinspectie. De besturingsfilosofie Team aan Zet zorgt ook voor mooie woorden: ‘Het bestuur toont met de nieuwe sturingsfilosofie Team aan Zet lef en biedt vertrouwen aan de teams om de gewenste omslag mogelijk te maken.’ Al met al regent het complimenten voor Noorderpoort. ‘We zijn hartstikke trots op onze docenten en ondersteuning,’ zegt Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort. ‘Zo’n goede beoordeling hebben we nog nooit gehad!’ Van de Pol blijft wel realistisch: ‘We weten trouwens ook dat het hier en daar nog beter kan en moet, maar dit inspectie-oordeel is wel een geweldige opsteker.’   Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder bestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van Noorderpoort. Er wordt onderzocht of het bestuur van de mbo-instelling op zijn opleidingen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.