Vorig jaar 4.676 energiediefstallen bij hennepkwekerijen gestopt

Pleidooi voor invoering fraudevergoeding en legitimatieplicht
In 2014 zijn 4.676 hennepkwekerijen opgerold waar sprake was van energiediefstal. Dat maakt Netbeheer Nederland vandaag bekend namens alle regionale energienetbeheerders. Bij de in 2014 opgerolde hennepkwekerijen is voor 147 miljoen kWh aan elektriciteit gestolen, iets meer dan de 140 miljoen kWh in 2013. Naar schatting wordt in totaal jaarlijks bijna een miljard kWh door hennepkwekerijen illegaal afgenomen. Dat is evenveel energie als alle huishoudens in de stad Den Haag in één jaar verbruiken. Daarom pleit Netbeheer Nederland voor de invoering van een fraudevergoeding en legitimatieplicht bij het aangaan van een contract om energiediefstal tegen te gaan. Hennepkwekerijen veroorzaken bovendien grote veiligheidsrisico’s. Regelmatig ontstaan branden  als gevolg van ondeskundig aangelegde installaties. De netbeheerders doen er om die reden alles aan om energiediefstal tegen te gaan.

Meer energiediefstal aangetoond
Uit de cijfers blijkt dat het aantal opgerolde kwekerijen waar sprake is van energiediefstal weliswaar is afgenomen, maar dat er meer energiediefstal is aangetoond (van 140 miljoen kWh in 2013 naar 147 miljoen kWh in 2014). Daaruit is af te leiden, dat de productie van een gemiddelde hennepkwekerij is toegenomen en dat de handel verder uitdijt. Steeds vaker worden hennepplantages gevonden in modale woonhuizen. Dit gaat gepaard met directe veiligheidsrisico’s voor de omwonenden vanwege de verhoogde kans op brand.

Fraudevergoeding en legitimatieplicht
Brancheorganisatie Netbeheer Nederland pleit er namens de gezamenlijke netbeheerders voor dat er een fraudevergoeding voor energiediefstal en legitimatieplicht bij het aangaan van energiecontract in het leven wordt geroepen. De fraudevergoeding moet ervoor zorgen dat een energiedief evenveel voor zijn energie betaalt als een gewone consument. De legitimatieplicht maakt het makkelijker om de schade van energiediefstal te verhalen op de echte contractant. “Deze maatregelen zijn essentieel om energiediefstal in Nederland onaantrekkelijker te maken”, zegt Peter Jans-Rat, voorzitter van het Platform Energiediefstal van Netbeheer Nederland. “Hiermee zijn we samen met politie en justitie beter in staat om het aantal onveilige situaties omlaag te brengen.”

Elke klant betaalt jaarlijks €3 mee aan energiediefstal
De marktwaarde van de gestolen energie bedraagt bijna 200 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro het nettoverlies van de netbeheerders dat deels aan de consument en deels aan grootverbruikers wordt doorberekend. Per huishoudens betekent dit dat zij elk jaar 3 euro meebetalen aan deze vorm van energiediefstal. In de overige 130 miljoen euro zit onder meer misgelopen BTW en energiebelastingen voor de overheid.

Deel op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin