WarmteStad

WarmteStad is het nieuwe warmtebedrijf dat aan Stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en bovendien duurzame warmte- en/of koude-oplossingen biedt. Het betreft een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. In dat kader heeft zij een energieprogramma opgesteld met als onderdeel daarvan duurzame warmte. Het Waterbedrijf Groningen NV wil als maatschappelijke onderneming duurzame initiatieven en ontwikkelingen in de regio stimuleren. Zo zet het waterbedrijf zich ook in voor energietransitie.


Concreet richt WarmteStad zich op:

  • het waarborgen van het publieke belang op de lange termijn door middel van een toegankelijke, betaalbare en betrouwbare warmte- en koudevoorziening;
  • het ontwikkelen van kansrijke projecten in Groningen op basis van warmte vraag en aanbod;
  • langjarige levering aan huishoudens en zakelijke klanten in nieuwe en bestaande gebouwen;
  • samenwerking met andere partners die ook een bijdrage willen leveren aan een duurzaam warm Groningen;
  • gebruikmaking van bewezen technieken die een relevante bijdrage leveren aan de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen;
  • hoge leveringszekerheid, uitstekende dienstverlening en dus tevreden klanten.

Welke projecten doet WarmteStad?
WarmteStad heeft een aantal projecten in haar portefeuille. Waarvan onder andere:

  • Warmtenet Noordwest/Geothermie
  • Collectieve Warmte Koude Opslag Europapark

Warmtenet Noordwest/Geothermie
Met het plan voor een warmtenet (figuur 1) in de wijken Paddepoel en Selwerd, Kostverloren en Vinkhuizen, opgewarmd door het hete water uit een geothermische put (figuur 2) nabij Zernike, kunnen we woningen van duurzame warmte voorzien. Dit draagt bij aan de doelstelling een energieneutraal Groningen in 2035. Het warmtenet draagt ook bij aan doelstellingen van andere thema’s zoals energietransitie, betaalbare volkshuisvesting, lokale economie en onafhankelijkheid van buitenlandse energie. Met geothermie en een warmtenet hebben huishoudens jarenlang een vaste prijs voor verwarming. De verwachte prijs ligt lager dan de huidige kostprijs voor gas. Daarmee draagt dit project bij aan het verlagen van woonlasten van de Stadjers.
evtc01

Figuur 1 Warmtenet Noordwest fase 1 en 2

evtc02

Figuur 2 schematische weergave geothermische bron

Geothermie en daarmee het functioneren van een Groningse warmte-’onderneming’ maakt dat de verkoopopbrengsten van de warmte binnen de eigen economie van de stad blijven. Stadjers betalen aan een Groningse onderneming en het geld vloeit niet weg naar Europese energieconcerns.
Geothermische warmte is nooit op. Dat maakt ons onafhankelijk van buitenlandse energieleveranciers en situaties op het wereldtoneel die de aanvoer en prijzen van energie beïnvloeden.

Collectieve Warmte Koude Opslag Europapark
Eind 2013 is het collectieve Warmte Koude Opslag Europapark in gebruik genomen. De hoofdinstallatie is geplaatst in het gebouw van de gemeente en wordt omgeven door een 43 hectare
groot kantoren- en woongebied, in de nabijheid van een nieuw station aan de zuidoostkant van Groningen. De exploitatie van het energiesysteem is in handen van de gemeente in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.

evtc03

Figuur 3 Collectief WKO Europapark

Naast de huidige en meest potentiele klanten, zie figuur 3, ligt er in het gebied de komende jaren voldoende aansluitpotentieel. Zeker de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met bedrijven/instellingen die zich op het Europapark willen vestigen

Deel op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin