Energy Challenges

Tussen scholen/schoolgebouwen in Noord-Nederland worden competities voor energiebesparing georganiseerd. Per Challenge strijden twee scholen tegen elkaar met als inzet het verlagen van het energieverbruik. Een Challengeteam plaatst apparatuur voor monitoring, waarmee een nulmeting wordt uitgevoerd.

Op basis van deze gegevens maken de leerlingen een plan om het energieverbruik te reduceren. Na twee maanden worden de resultaten gemeten en stelt het Challengeteam een business case op van mogelijke technische aanpassingen die aanvullende besparingen kunnen opleveren. De opbrengsten van de energiebesparing kunnen deels naar de school, deels naar de gebouwbeheerder en deels naar een resolverend fonds terugvloeien.

Doelstelling(en) van Energy Challenges zijn:

  • thema’s energie en energietransitie een plek in het onderwijs te geven, waardoor een grotere interesse, maatschappelijke acceptatie van energietransitie, bewustzijn en besparing optreedt.
  • op termijn meer arbeidskrachten beschikbaar en daarnaast het ontstaan van handel en innovatie op het gebied van energie;
  • energiebewust gedrag en kennis over energie bij leerlingen en docent ontwikkelen;
  • besparing van energielasten van scholen.

Zie de website van Energy Challenges voor meer informatie: http://www.energychallenges.nl/

Deel op Social Media
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin